Els Sants Innocents us els pagaran

(Determinado por un experto)
Els Sants Innocents us els pagaran
Esta foto es propiedad de su autor y no puede ser utilizada sin su consentimiento


Els Sants Innocents us els pagaran

Els Sants Innocents us els pagaran
“Havia estat corrent de manllevar diners, particularment a persones de les quals hom tenia algun greuge rebut. Hom creia que els diners deixats avui no estava obligat a tornar-los. En ésser reclamats, hom restava fora de tota obligació si emprava la frase: —Aneu-los a demanar als Sants Innocents — , o també: —Els Sants Innocents us els pagaran.”
Joan Amades: Costumari Català. El curs de l'any. Volum I, hivern.

Había sido habitual pedir dinero prestado, particularmente a personas de las que se había recibido algún agravio. Se creía que el dinero prestado hoy (día de Los Santos Inocentes) no se había de devolver si se decía: Id a pedírselos a los Santos Inocentes, o Los Santos Inocentes os lo pagarán.

Imagen: Auca El món al revés. Auca de la primeria del segle XIX. (Col. de l'aulor.).
Joan Amades: Costumari Català. El curs de l'any. Volum I, hivern.
16
IDENTIFICACIÓN:
Els Sants Innocents us els pagaran
 
FOTOGRAFIA TOMADA EN:
España
Barcelona
EQUIPO Y TÉCNICA FOTOGRAFICA UTILIZADA:
 

Comentarios:

    No hay comentarios para esta imagen