Enterrar una olla en el rastrojo para propiciar las cosechas

(Determinado por un experto)
Enterrar una olla en el rastrojo para propiciar las cosechas
Esta foto es propiedad de su autor y no puede ser utilizada sin su consentimiento


Enterrar una olla en el rastrojo para propiciar las cosechas

Enterrar una olla en el rastrojo para propiciar las cosechas
“Pel Pla de Barcelona, després del darrer àpat de la sega fet al camp mateix, enterraven l'olla que havia servit fins aleshores per a les sopes, en un punt qualsevol del rostoll. Si, en llaurar, la rella de l'arada topava l'olla, hom feia tot el que podia per trencar-la, menat per la creença que el trencament afavoria la sembra i assegurava una collita abundant. Aquesta olla pot ésser succedània de la víctima humana. Són diverses les pràctiques tradicionals en què avui es trenca una olla o un càntir i ahir s'havia sacrificat un home.”

Fuente: Joan Amades: Costumari Català. El curs de l'any. Volum V, hivern.

Imagen: Olla. Época bajomedieval, siglo XIII. Museo de San Isidro, Madrid.
8
IDENTIFICACIÓN:
Enterrar una olla en el rastrojo para propiciar las cosechas
 
FOTOGRAFIA TOMADA EN:
España
Barcelona
EQUIPO Y TÉCNICA FOTOGRAFICA UTILIZADA:
 

Comentarios:

    No hay comentarios para esta imagen