Leyenda del mocerío de Lloret Salvatge (Amer, Girona)

(Nombre propuesto)
Leyenda del mocerío de Lloret Salvatge (Amer, Girona)
Esta foto es propiedad de su autor y no puede ser utilizada sin su consentimiento


Leyenda del mocerío de Lloret Salvatge (Amer, Girona)

Leyenda del mocerío de Lloret Salvatge (Amer, Girona)
Cuenta la leyenda que el mocerío de Lloret Salvage (hoy despoblado) organizó un baile en vez de ir a la procesión del Corpus y se mofaron del Sacramento. Al momento se hundió el sol y quedaron enterrados los bailarines y los músicos...

"Segons la llegenda, un any la fadrinalla de Lloret Salvatge, en comptes d'anar a la processó, va organitzar unes grans balles a la plaça. Al moment de passar el Sagrament, no van parar el ball, i van fer llengotes i es van riure dels que hi anaven. Al moment el sòl es va enfonsar i van restar soterrats els ballaires i els músics; i encara avui la plaça està ben enfonsada, i al bell punt del migdia, si hom escolta amb atenció, sent la fressa de la dansa i el so del flabiol que toca el ball."
Fuente: Joan Amades, Costumari Català, Volum II, Les Carnestoltes, La Quaresma, Setmana Santa, El Cicle Pasqual
6
IDENTIFICACIÓN:
 
 
FOTOGRAFIA TOMADA EN:
España
Gerona / Girona
EQUIPO Y TÉCNICA FOTOGRAFICA UTILIZADA:
 

Comentarios:

    No hay comentarios para esta imagen