Se creía que las garrapatas se habían de quitar contándolas con unas tijerras

(Determinado por un experto)
Se creía que las garrapatas se habían de quitar contándolas con unas tijerras
Esta foto es propiedad de su autor y no puede ser utilizada sin su consentimiento


Se creía que las garrapatas se habían de quitar contándolas con unas tijerras

Se creía que las garrapatas se habían de quitar contándolas con unas tijerras
Cult. pop.—Hi ha la creença vulgar que el qui té una paparra agafada a la pell no se la pot arrabassar de viu en viu, sinó que cal tallar-la amb unes tisores (Mall.). També diuen que si algú té una paparra agafada i se l'arrabassa, per evitar que el pic s'inflami convé fregar-s'hi, per damunt, un tros de ceba marina, o també passar-s'hi un foguer; i també creuen els pagesos menorquins que per a llevar el pic de paparra cal beure una infusió de fulles de card i llecsons després de masticar-los (Tres. Avis, 1928, pp. 100, 107).
Fuente: Fuente: Diccionario català-valencià-balear, Institut d'Estudis Catalans.
9
IDENTIFICACIÓN:
Se creía que las garrapatas se habían de quitar contándolas con unas tijerras
 
FOTOGRAFIA TOMADA EN:
España
Baleares / Illes Balears
EQUIPO Y TÉCNICA FOTOGRAFICA UTILIZADA:
 

Comentarios:

    No hay comentarios para esta imagen